Αγίου Μαξίμου Γραικού Λόγοι - Τόμος Δ #604577

di Άγιος Μάξιμος Γραικός

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

(Ancora nessuna recensione) Scrivi una recensione
9,99€

Leggi l'anteprima

“Τὰ συγγράμματα τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, ἅτινα ἐξεδόθησαν κατὰ τὸν ιθ΄ αἰῶνα ὑπὸ τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Καζὰν εἰς τρεῖς τόμους, προσφέρει εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου, ἥτις καὶ διὰ τῆς ἀνὰ χεῖρας ἐκδόσεως τοῦ τετάρτου τόμου συμπληρώνει τὴν ἔκδοσιν τῶν Ἁπάντων τοῦ Ἁγίου, ἔχουσα ὑπ' ὄψιν τὴν σύγχρονον ἐπιστημονικὴν ἔρευναν καὶ δημοσιεύουσα διὰ πρώτην φοράν, τοῦτο μὲν κείμενα μεταφρασθέντα εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐκ τοῦ ρωσσικοῦ πρωτογράφου, τοῦτο δὲ κείμενα, τὰ ὁποῖα ὁ Ἅγιος συνέγραψεν ἀπ' εὐθείας εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, μέχρι τοῦδε δὲ ἀνέκδοτα.” Από τον πρόλογο της εκδόσεως του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου
Aggiunta al carrello in corso… L'articolo è stato aggiunto

Con l'acquisto di libri digitali il download è immediato: non ci sono costi di spedizione