Αγίου Μαξίμου Γραικού Λόγοι - Τόμος Α #604572

(Ancora nessuna recensione) Scrivi una recensione
9,99€
“Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου μὲ τὸν ἀνὰ χεῖρας τόμο ἐγκαινιάζει τὴν σειρὰ τῶν Ἁπάντων τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, μὲ τὴν ἔκδοση στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα τῶν πρώτων σαράντα ἐννέα λόγων ἀπὸ τοὺς συνολικὰ ἑκατὸν τριάντα ποὺ περιλαμβάνονται στὶς παραπάνω τρίτομες ρωσικὲς ἐκδόσεις. Στὴν σειρὰ αὐτὴ θὰ συμπεριλάβει καὶ ὅσα ἔργα τοῦ ἁγίου δὲν ἔχουν περιληφθεῖ στοὺς τρεῖς τόμους. Πρόκειται γιὰ τὰ ἔργα ποὺ δημοσιεύτηκαν ἀργότερα εἴτε μεμονωμένα, εἴτε ὡς μέρη ἄλλων συλλογῶν, εἴτε γιὰ τελείως ἀνέκδοτα. Ἔτσι εὐελπιστοῦμε νὰ προσφέρουμε στὸν Ἕλληνα ἀναγνώστη πλήρη τὰ Ἅπαντα τοῦ ἁγίου Μαξίμου, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ τὰ μελετᾶ καὶ νὰ καρπώνεται τὴν σοφία καὶ τὴν ἐμπειρία τοῦ ἁγίου.” Από τον πρόλογο της έκδοσης Καθηγούμενου της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ 
Aggiunta al carrello in corso… L'articolo è stato aggiunto

Con l'acquisto di libri digitali il download è immediato: non ci sono costi di spedizione