Χριστιανική Ηθική Δεύτερος Τόμος - Άνθρωπος και Θεός, Άνθρωπος και συνάνθρωπος, Υπαρξιακές και Βιοθικές θέσεις και προοπτικές #604909

di Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

(Ancora nessuna recensione) Scrivi una recensione
7,99€

Leggi l'anteprima

“Ἡ ἠθικὴ αὐτὴ, ποὺ προβάλλεται συνήθως μὲ τὸ ἔμβλημα τῆς «βιοηθικῆς», ἐπεκτείνεται σὲ ὁλόκληρο τὸν χῶρο τῆς ἠθικῆς καὶ παρουσιάζεται ὡς ἡ κατεξοχὴν σύγχρονη ἠθική. Πρόκειται γιὰ μία παγκοσμιοποιημένη μορφὴ ἠθικῆς, ποὺ προβάλει γενικὲς καὶ ἀπρόσωπες ἀρχές, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζει μὲ τὴν γενικότητα καὶ τὴν ἀσάφειά της πολλαπλὰ ἰδιοτελὴ συμφέροντα. Ἡ κοσμικὴ αὐτὴ ἠθικὴ βρίσκει πρόσφορο ἔδαφος στὶς κοινωνίες ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ παράδοση καὶ στηρίζει συχνὰ ἀνήθικες λύσεις. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ διαμορφωθεῖ μία ὀρθόδοξη χριστιανικὴ βιοηθική, ποὺ θὰ δίνει σωστὲς καὶ ὄντως ἠθικὲς λύσεις στὰ σύγχρονα προβλήματα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ αἴτημα τῶν καιρῶν.” (Από τον πρόλογο του Πρώτου Τόμου)
Aggiunta al carrello in corso… L'articolo è stato aggiunto

Con l'acquisto di libri digitali il download è immediato: non ci sono costi di spedizione