Και ο Λόγος περί Κανονισμών Τόμος Α - Βυζαντινά κατάλοιπα, Βυζαντινές επιβιώσεις #604840

di Δρ Χρυσόστομος Καλαϊτζής Μητροπολίτης Μύρων

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

(Ancora nessuna recensione) Scrivi una recensione
7,99€

Leggi l'anteprima

“Οἱ Κανονισμοὶ ἀποτελοῦν ἀστείρευτον πηγὴν πληροφοριῶν περὶ τῆς πρακτικῆς λειτουργίας πολυειδῶν καὶ εἰς διαφόρους τόπους ὀργανισμῶν καὶ τῆς διαχρονικῆς ἐνίων ἐξελίξεως, περὶ τῆς ἠθικῆς στάθμης καὶ κυρίως τῆς ποιότητος τῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους, τοῦ πολιτισμικοῦ ἐπιπέδου του, τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καὶ συνοχῆς του, κατὰ διαφόρους ἱστορικὰς περιόδους, λαμβανομένης ὑπ’ ὄψιν τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς του, ὡς αὕται θεωροῦνται σήμερον εἰς τὴν τελευταίαν ἐν Κωνσταντινουπόλει ὑπὸ τὸ βαρὺ κατάσκιον τῆς ὀθωμανικῆς πραγματικότητος ὑπερφυῶς ἀνθοῦσαν ρόγαν τοῦ βότρυος τῆς Ρωμιοσύνης μὲ κεφαλαίαν πραγματικότητα τὸ πάνσεπτον Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.” Απόσπασμα από τον Πρόλογο της Εκδόσεως του Καθηγουμένου της Ι.Μ.Μ.Β. Αρχ. Εφραίμ
Aggiunta al carrello in corso… L'articolo è stato aggiunto

Con l'acquisto di libri digitali il download è immediato: non ci sono costi di spedizione

Altre informazioni:

ISBN:
9786185314873
Formato:
ebook
Anno di pubblicazione:
2020
Dimensione:
2.53 MB
Lingua:
Altre lingue
Autori:
Δρ Χρυσόστομος Καλαϊτζής Μητροπολίτης Μύρων
Anteprima:
Anteprima
Protezione:
nessuna