Θεσμός και Χάρισμα #604834

di Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

(Ancora nessuna recensione) Scrivi una recensione
5,99€

Leggi l'anteprima

“Ὁ θεσμὸς δομεῖται ἐξωτερικὰ μὲ ἀνθρώπινη ἐνέργεια καὶ θέληση. Τὸ χάρισμα εἶναι ἐσωτερικὴ κατάσταση, ἀπόρροια θείας ἐνέργειας, ποὺ ὑποστασιάζεται στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ἡ συλλειτουργία θεσμοῦ καὶ χαρίσματος γίνεται μὲ τὴν συνεργασία ἀνθρωπίνης καὶ θείας θελήσεως. Ὁ θεσμὸς εἶναι τὸ ποτήρι καὶ τὸ χάρισμα τὸ νερὸ μέσα στὸ ποτήρι. Ὁ θεσμὸς εἶναι τὸ περίβλημα καὶ τὸ χάρισμα τὸ περιεχόμενό του. Ὁ θεσμὸς εἶναι τὰ φύλλα καὶ τὸ χάρισμα ὁ καρπὸς τοῦ δένδρου. Ὁ θεσμὸς εἶναι ὁ τύπος καὶ τὸ χάρισμα ἡ οὐσία.” (Από τον πρόλογο του βιβλίου)
Aggiunta al carrello in corso… L'articolo è stato aggiunto

Con l'acquisto di libri digitali il download è immediato: non ci sono costi di spedizione