Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής Άγιον Όρος - Φιλοκαλική Εμπειρία - Πρακτικά Διορθόδοξων Επιστημονικών Συνεδρίων Αθηνών και Λεμεσού #604781

di έργο Συλλογικό

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

(Ancora nessuna recensione) Scrivi una recensione
24,99€

Leggi l'anteprima

“Ἐπειδή Χάριτι Θεοῦ ἀνήκουμε στούς πνευματικούς ἀπογόνους τοῦ μακαρίου Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, ἄν καί ἀνάξιοι καί εὐτελεῖς, θεωρήσαμε χρέος μας τήν διοργάνωση τῶν δύο Διορθοδόξων Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων στήν Ἀθήνα καί τήν Λεμεσό, πού ἦταν ἀφιερωμένα στό πρόσωπο καί τό ἔργο του. Τά Συνέδρια αὐτά ὑπῆρξαν ἐπιτυχή καί εἶχαν μεγάλη ἀπήχηση σέ ὅσους τά παρακολούθησαν. Πιστεύουμε ὅτι οἱ ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις, πού περιέχονται στά Πρακτικά αὐτά, θά ἱκανοποιήσουν τήν πνευματική δίψα τῶν ἀναγνωστῶν. Ἐπιθυμία μας εἶναι νά ἐμπνευσθοῦν καί νά παρακινηθοῦν οἱ ἀναγνῶστες στήν κατά τό δυνατόν μίμηση τῆς βιοτῆς τοῦ μακαρίου Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, γιά νά ἑλκύσουν στίς φιλόθεες ψυχές τους τήν Χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ «πλουτοπαρόχου» Θεοῦ, καθώς ἔλεγε ὁ Γέροντας.”
Aggiunta al carrello in corso… L'articolo è stato aggiunto

Con l'acquisto di libri digitali il download è immediato: non ci sono costi di spedizione