Μετά Θεόν - Ηθική και Βιοηθική στον αιώνα της εκκοσμίκευσης #604877

di H. Tristram Engelhardt Jr

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

(Ancora nessuna recensione) Scrivi una recensione
8,99€

Leggi l'anteprima

“Τὸ νέο βιβλίο τοῦ διαπρεποῦς καθηγητοῦ τῆς Φιλοσοφίας τῆς Ἰατρι­κῆς κ. Herman Tristram Engelhardt μὲ τὸν τίτλο «Μετὰ Θεόν. Ἠθικὴ καὶ Βιοηθικὴ στὸν αἰώνα τῆς ἐκκοσμίκευσης», παρουσιάζει μὲ ἰδιαίτερη σαφή­νεια τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ Ἠθικὴ καὶ ἡ Βιοηθικὴ στὴν «μετὰ Θεὸν» καὶ ἄνευ Θεοῦ φάση της καὶ ἐκθέτει τὶς κρίσεις καὶ τὶς προτάσεις του. Μέσα στὴ σύγχρονη ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ διάλυση καὶ ἀσυναρτησία ὁ σοβαρὸς καὶ ὑπεύθυνος ἐπιστημονικὸς λόγος, ποὺ σέβεται καὶ πληροφορεῖ ἀνιδιοτελῶς τὸν ἄνθρωπο ἀποτελεῖ ἀνεκτίμητο θησαυρό.” (Από τον πρόλογο του βιβλίου)
Aggiunta al carrello in corso… L'articolo è stato aggiunto

Con l'acquisto di libri digitali il download è immediato: non ci sono costi di spedizione