Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός [1.7.1921-1.7.2009] #604786

di Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

(Ancora nessuna recensione) Scrivi una recensione
6,99€

Leggi l'anteprima

Γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Γέρον­τός μας Ἰωσὴφ διασώζεται πλῆθος μαρτυριῶν, γεγονότων καὶ διδασκαλιῶν, ἀπὸ ὁμιλίες του, ἀπὸ τὰ γραπτὰ κείμενά του, ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐπιστολές του, καθὼς καὶ ἀπὸ διηγήσεις τῶν συγχρόνων του πατέρων καὶ ἀπὸ σημειώσεις ποὺ κρατοῦσαν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς τῆς συνοδίας. Ὅλα αὐτὰ φωτίζουν πολλὲς πτυχὲς τῆς ζωῆς του. Προτιμήσαμε νὰ βιογραφήσουμε τὸν Γέρον­τα ὄχι τόσο μὲ ἀφηγηματικὸ τρόπο ὅσο, ἀφήνον­τας τὸν ἴδιο νὰ μᾶς δώσει πολλὰ σημαν­τικὰ καὶ ἀπαραίτητα στοιχεῖα μέσῳ ἐπιστολῶν, γραπτῶν καὶ προφορικῶν ὁμιλιῶν του. Αὐτὲς οἱ παραθέσεις εἶναι ἀρκετὰ ἐκτενεῖς, γιὰ νὰ παρουσιαστεῖ αὐθεν­τικὰ ἡ προσωπικότητα τοῦ Γέρον­τος. Ἐπίσης θεωρήσαμε ἀπαραίτητες ἀναφορὲς σὲ πρόσωπα ποὺ σχετίζον­ται ἄμεσα μὲ τὸν Γέρον­τα, ὥστε νὰ μπορεῖ ὁ ἀναγνώστης νὰ εἰσέλθει νοερὰ στὸ ἱστορικὸ καὶ πνευματικὸ περιβάλλον ποὺ ζοῦσε ὁ Γέρον­τας.
Aggiunta al carrello in corso… L'articolo è stato aggiunto

Con l'acquisto di libri digitali il download è immediato: non ci sono costi di spedizione