Kristen i säkerhetspolitisk skymning - Stöd för vandringen #656643

di Josef Sörensson

Books on Demand

(Ancora nessuna recensione) Scrivi una recensione
1,49€

Leggi l'anteprima

Det skymmer i världen. Denna skrift tas sin utgångspunkt i den säkerhetspolitiska utvecklingen och behandlar frågor kring kristnas förhållande till försvaret av Sverige. Sverige är värt att värna och försvara, och även kristna har goda skäl att ta sitt ansvar i det. Samtidigt finns utmaningar. Sveriges sekularisering utmanar kristnas förtroende för staten och demokratin. Boken pekar på några konstruktiva förhållningssätt och på vikten av att värna de värden som uttrycks i våra grundlagar. Med grund i resonemang kring det skyddsvärda i Sverige och vad som hotar detta beskrivs vidare hur kristna i praktiken kan förhålla sig till krig och våld. Flera ståndpunkter är möjliga och argument för olika hållningar beskrivs. Slutligen berörs beredskap ur ett mer praktiskt perspektiv, tankar kring vad som kan vara osund prepping respektive sund beredskap, församlingars möjligheter att stödja det offentliga samhället och något om vad som kännetecknar hoten mot civila i krig. Boken pekar på att det är positivt att som kristen ta ansvar, känna samhällsengagemang och framtidstro. Avsikten är att ge några verktyg, perspektiv och förhållningssätt som kan vara till hjälp i vandringen i en alltmer svårnavigerad tid.
Aggiunta al carrello in corso… L'articolo è stato aggiunto

Con l'acquisto di libri digitali il download è immediato: non ci sono costi di spedizione

Altre informazioni:

ISBN:
9789180571807
Formato:
ebook
Editore:
Books on Demand
Dimensione:
241 KB
Protezione:
watermark
Lingua:
Svedese
Autori:
Josef Sörensson
Anteprima:
Anteprima
Anno di pubblicazione:
2022